PIKADEMIA

Projekt edukacji alternatywnej

02 / 07 / 2021

Przekierowanie strony www

Po wygenerowaniu certyfikatu SSL na serwerze (w przypadku darmowego SSL) możemy zmienić plik .htaccess, by móc korzystać z połączenia szyfrowanego https. Jak wymusić na stronie obsługę certyf...

01 / 07 / 2021

Szkielet do tworzenia projektu z SASS

Na początek tworzymy główny plik, np. style.scss lub main.scss i folder o nazwie, np: partialsWewnątrz folderu partials będziemy dodawać poszczególne pliki składowe scss, np: _index.scssDodaje...