PIKADEMIA

Projekt edukacji alternatywnej

18 / 04 / 2022

Drag and drop w Unity

W tym przykładzie będziemy przesuwać obiekty na scenie za pomocą OnMouse events. Pamiętaj, że obiekty na których chcemy wywołać OnMouse eventy, muszą być elementami typu GUI albo mieć na s...

18 / 04 / 2022

Rotacja obiektu 2D względem kursora myszy

W tym przykładzie będziemy obracać obiektem 2D względem pozycji kursora na ekranie. Kursy GameDev Unity...

18 / 04 / 2022

Simple Angry birds in Unity

Zobaczmy jak za pomocą bardzo prostego skryptu stworzyć funkcjonalność gry Angry Birds w Unity. Zasada działania:Obiekt będzie obracał się w kierunku kursora myszy.Po wciśnięciu LMB utworzy ...

12 / 04 / 2022

Jak wgrywać różne pliki do WordPress?

Domyślnie wordpress pozwala wgrywać tylko kilka typów plików. Za pomocą modyfikacji pliku na serwerze – wp-config.php możemy włączyć opcję wgrywania wszystkich typów jakie chcemy. Aby...

12 / 04 / 2022

Wielokrotny skok w Unity C#

Jak stworzyć system wielokrotnego skoku w Unity z wykorzystaniem praw fizyki Rigidbody?W przykładzie pokażemy jak zastosować funkcjonalność wielokrotnych skoków z łatwą możliwością modyfik...

11 / 04 / 2022

Queue w Unity C#

Jak stworzyć kolejkę Queue w Unity?Omówimy zagadnienie Queue na przykładzie kolejki samochodów ustawiających się do myjni.Pod filmem możecie pobrać paczki do projektu. Kursy GameDev Unity...