Queue w Unity C#

Jak stworzyć kolejkę Queue w Unity?
Omówimy zagadnienie Queue na przykładzie kolejki samochodów ustawiających się po kawe.

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class Car : MonoBehaviour
{
  public float MaxSpeed { get; private set; }
  public float Speed { get; set; }

  Rigidbody2D rb;

  private void Awake()
  {
    rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
  }
  void Start()
  {
    MaxSpeed = 5;
    Speed = MaxSpeed;
  }

  void FixedUpdate()
  {
    rb.velocity = transform.right * Speed;
  }
}
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class Shop : MonoBehaviour
{
  Queue<Car> carsQueue = new Queue<Car>();
  Car activeCar;
  bool isShopEmpty = true;

  private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
  {
    Car car = collision.GetComponent<Car>();
    carsQueue.Enqueue(car);
    car.Speed = 0f;
  }

  private void OnTriggerExit2D(Collider2D collision)
  {
    activeCar.Speed = activeCar.MaxSpeed;
    isShopEmpty = true;
  }

  void Update()
  {
    if (!isShopEmpty) return;
    if (carsQueue.Count == 0) return;
    activeCar = carsQueue.Dequeue();
    isShopEmpty = false;
    activeCar.Speed = 1f;
  }

}
Scroll to Top