Queue w Unity C#

Jak stworzyć kolejkę Queue w Unity?
Omówimy zagadnienie Queue na przykładzie kolejki samochodów ustawiających się do myjni.
Pod filmem możecie pobrać paczki do projektu.

using UnityEngine;

public class Car : MonoBehaviour
{
  public float MaxSpeed { get; private set; }
  public float Speed { get; set; }
  Rigidbody rb;
  void Start()
  {
    rb = GetComponent<Rigidbody>();
    MaxSpeed = 5;
    Speed = MaxSpeed;
  }

  void FixedUpdate()
  {
    rb.velocity = Vector3.forward * Speed;
  }
}
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class CarWash : MonoBehaviour
{
  Queue<Car> carsQueue = new Queue<Car>();
  Car activeCar;
  bool isCarWashEmpty = true;

  private void OnTriggerEnter(Collider other)
  {
    Car car = other.GetComponent<Car>();
    carsQueue.Enqueue(car);
    car.Speed = 0f;
  }

  private void OnTriggerExit(Collider other)
  {
    activeCar.Speed = activeCar.MaxSpeed;
    isCarWashEmpty = true;
    activeCar.GetComponent<Renderer>().material.color = Color.cyan;
  }

  void Update()
  {
    if(carsQueue.Count > 0 && isCarWashEmpty)
    {
      activeCar = carsQueue.Dequeue();
      isCarWashEmpty=false;
      activeCar.Speed = 0.5f;
    }
  }
}

Kursy GameDev Unity

Scroll to Top