Wielokrotny skok w Unity C#

Jak stworzyć system wielokrotnego skoku w Unity z wykorzystaniem praw fizyki Rigidbody?
W przykładzie pokażemy jak zastosować funkcjonalność wielokrotnych skoków z łatwą możliwością modyfikacji.

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class PlayerMove : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] Vector2 jumpForce;
  [SerializeField] int jumpMaxNumber = 2;
  int jumpNumber = 0;
  bool isJumping = false;
  Rigidbody2D rb;
  float dirX;
  float moveSpeed = 10f;

  void Start() 
  {
    rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
  }
  void Update() 
  {
    dirX = Input.GetAxisRaw("Horizontal");
    if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
    {
      isJumping = true;
      jumpNumber++;
    }
  }
  void FixedUpdate()
  {
    rb.velocity = new Vector2(moveSpeed * dirX, rb.velocity.y);

    if(isJumping && jumpNumber <= jumpMaxNumber)
    {
      rb.AddForce(jumpForce, ForceMode2D.Impulse);
      isJumping=false;
    }

    if(Mathf.Abs(rb.velocity.y) < 0.001f)
    {
      jumpNumber = 0;
      isJumping = false;
    }
  }
}

Kursy GameDev Unity

Scroll to Top