Przyciski w HTML i CSS

Jak zrobić i wystylizować przyciski (buttony) w html i css?

Html zawiera składnie do tworzenia przycisku <button></button>, ale w większości przypadków nie ma potrzeby jego użycia. Wystarczy stworzyć zwykły odnośnik, a następnie go wystylizować za pomocą css.

Przycisk 1
        <style>
            .btn{
                background-color: #49aaff;
                color: aliceblue;
                font-size: 24px;
                padding: 10px;
                text-decoration: none;
                transition-duration: 0.4s;
                border: 1px solid #49aaff;
                text-transform: uppercase;
            }
            .btn:hover{
                background-color: aliceblue;
                color: #49aaff;
                border: 1px solid #49aaff;
            }
        </style>
        <a href="" class="btn">Przycisk 1</a>

Chcąc dodać kilka przycisków w jednej sekcji możemy je umieścić w divie o danej klasie i stylizować je poprzez ten element zewnętrzny. Aby wyświetlały się poprawnie przy zmianie rozdzielczości ekranu można dodać do właściwości display: inline-block;

        <style>
            .btn-group a{
                background-color: #ffffff;
                color: #44aaaa;
                border: 1px solid #44aaaa;
                border-radius: 5px;
                font-size: 24px;
                padding: 10px;
                text-decoration: none;
                transition-duration: 0.4s;
                text-transform: uppercase;
                margin:5px 5px;
                display: inline-block;
            }
            .btn-group a:hover{
                background-color: #44aaaa;
                color: #ffffff;
                border: 1px solid #44aaaa;
            }
            .btn-group{
                text-align: center;
            }
        </style>
        <div class="btn-group">
            <a href="">Przycisk 1</a>
            <a href="">Przycisk 2</a>
            <a href="">Przycisk 3</a>
        </div>

Przyciski z efektami animacji. Kody symboli można znaleźć w internecie, np: https://www.htmlsymbols.xyz/. W przypadku html używaj kodu symboli entity, ale zwróć uwagę, że dla tych samych symboli istnieje inny kod, jesli chcesz ich użyć w CSS.

                <style>
            .button {
              border-radius: 4px;
              background-color: #f4511e;
              color: #FFFFFF;
              text-align: center;
              font-size: 28px;
              padding: 20px 30px;
              cursor: pointer;
              position: relative;
              transition: all 0.5s;
              text-transform: uppercase;
            }
            .button:hover{
                background-color: rgb(189, 0, 0);
            }
            .button :first-child{
                padding-left: 10px;
                transition: all 0.5s;
            }
            .button:hover :first-child{
                padding-left: 0px;
            }
            .button :last-child{
                opacity: 0;
                transition: all 0.5s;
                padding-left: 0px;
            }
            .button:hover :last-child {
                opacity: 1;
                padding-left: 10px;
            }
            </style>
            <button class="button"><span>Button</span><span>&#11166;</span></button>
Scroll to Top