Uporządkowane zapytania SQL

Pobierane rekordy możemy uporządkować w dowolny sposób za pomocą komendy ORDER BY

Wywołanie informacji o postach, uporządkowanych rosnąco według daty utworzenia

ASC, czyli od najstarszego do najnowszego lub DESC by zamienić kolejność.
Domyślna wartość to ASC.

SELECT * 
FROM `wp_posts` p 
ORDER BY p.post_date ASC

Wywołanie informacji o 3 ostatnio utworzonych postach

Możemy ograniczyć ilość wyników za pomocą komendy LIMIT

SELECT * 
FROM `wp_posts` p 
ORDER BY p.post_date DESC LIMIT 3

Wywołanie 5 rekordów dla artykułów, uporządkowanych rosnąco wg. tytułu

SELECT * 
FROM `wp_posts` p 
WHERE p.post_type='post'
ORDER BY p.post_title LIMIT 5

Wybierz 10 ostatnio zmodyfikowanych artykułów, które są opublikowane

SELECT * 
FROM `wp_posts` p 
WHERE p.post_type='post' AND p.post_status='publish'
ORDER BY p.post_modified DESC LIMIT 10

Nauka języka SQL w bazach MySQL wordpress. Zapytania SQL

Scroll to Top