TryParse, zamiana string na liczbę C#

Wartości typu tekstowego (string / char) można parsować (zamieniać) na liczby, podając docelowy typ i używając metody Parse. Taki sposób jest ok, w przypadku, gdy na 100% jesteśmy pewni, że dana wartość może być zamieniona na liczbę. W przeciwnym razie dostaniemy błąd.
Często będzie się zdarzać sytuacja, kiedy nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że wartość tekstowa może być zamieniona na liczbę. Wtedy należy użyć metody TryParse.

// Parsowanie wartości tekstowej na liczbę
float number = float.Parse(inputField.text);
// lub
int liczba = int.Parse("22");

Parsowanie z użyciem TryParse:

    float number = 0;

    if (float.TryParse(inputField.text, out number))
    {
      float power = Mathf.Pow(number, 2);
      txt.text = power.ToString();
    }
    else
    {
      txt.text = "Error";
    }
Scroll to Top