Unity Save system z PlayerPrefs

Za pomocą PlayerPrefs można zapisywać informacje typu: int, float i string.
Dane te zapisywane są w rejestrze systemu, w momencie zamknięcia aplikacji.
Chcąc zapisywać dane do pliku częściej można użyć dedykowanej funkcji: PlayerPrefs.Save()

using UnityEngine;

public class SaveLoad : MonoBehaviour
{
  public int Load()
  {
    return PlayerPrefs.GetInt("points", 0);
  }

  public void Save(int i)
  {
    PlayerPrefs.SetInt("points", i);
    //PlayerPrefs.Save();
  }
}
using TMPro;
using UnityEngine;

public class PlayerPi : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] TMP_Text txt;
  [SerializeField] SaveLoad saveLoad;

  int points = 0;

  private void Start()
  {
    points = saveLoad.Load();
    DisplayPoints();
  }
  void Update()
  {
    if (Input.GetButtonDown("Fire3")) AddPoint();
  }

  void AddPoint()
  {
    points++;
    DisplayPoints();
    saveLoad.Save(points);
  }

  void DisplayPoints()
  {
    txt.text = points.ToString();
  }
}
Scroll to Top