Odtwarzanie clipów audio w Unity

Klipy audio można odtwarzać za pomocą komponentu AudioSource, a same klipy można zapisywać za pomocą typu AudioClip.

2 główne metody do odtwarzania dźwięku to Play() i PlayOneShot(clip). W przypadku Play(), ponowne wywołanie przerwie poprzednie i zacznie nowe. Metoda PlayOneShot() odtwarza kolejne dźwięki bez przerywania poprzednich, dzięki czemu dźwięki mogą się na siebie nakładać.

  [SerializeField] AudioSource audios;
  [SerializeField] AudioClip[] clips;
 
  void Update()
  {
    if (Input.GetButtonDown("Fire1"))
    {
      PlayOneShot(0);
    }
    else if (Input.GetButtonDown("Fire2"))
    {
      PlayOneShot(1);
    }
  }


  void PlayOneShot(int clipIndex)
  {
    audios.PlayOneShot(clips[clipIndex]);
  }

  void PlayAudio(int clipIndex)
  {
    audios.clip = clips[clipIndex];
    audios.Play();
  }
Scroll to Top