C# Extension methods w Unity

Metody rozszerzeń pozwalają przyspieszyć tworzenie programów w przypadku, gdy korzystamy często z dedykowanych rozwiązań.Najlepiej jest stworzyć osobny skrypt w którym możemy przechowywać nasze metody.Klasa i metody będą statyczne. Wywołanie metod na konkretnych obiektach:

C# Extension methods w Unity Read More »