Gamedev

Drag and drop w Unity

W tym przykładzie będziemy przesuwać obiekty na scenie za pomocą OnMouse events. Pamiętaj, że obiekty na których chcemy wywołać OnMouse eventy, muszą być elementami typu GUI albo mieć na sobie komponent Collider. Kursy GameDev Unity

Wielokrotny skok w Unity C#

Jak stworzyć system wielokrotnego skoku w Unity z wykorzystaniem praw fizyki Rigidbody?W przykładzie pokażemy jak zastosować funkcjonalność wielokrotnych skoków z łatwą możliwością modyfikacji.

Queue w Unity C#

Jak stworzyć kolejkę Queue w Unity?Omówimy zagadnienie Queue na przykładzie kolejki samochodów ustawiających się po kawe.

Scroll to Top