Jak pobrać dane z klikniętego elementu w Unity

Za pomocą bilbioteki using UnityEngine.EventSystems; możemy pobrać informację na temat elementu, który został właśnie kliknięty.
W przykładzie poniżej pobierzemy materiał dołączony do przycisku i przypiszemy go do obiektu 3D.

using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
using UnityEngine.EventSystems;
public class BtnColor : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] GameObject object3D;

  void Start()
  {
    this.GetComponent<Button>().onClick.AddListener(() => GetMaterial());
  }

  void GetMaterial()
  {
    // Pobiera materiał z przycisku
    Material mat = EventSystem.current.currentSelectedGameObject.GetComponent<Image>().material;

    if (mat != null)
    {
      // przypisuje materiał do obiektu 3D
      object3D.GetComponent<Renderer>().material = mat;
    }
  }
}
Scroll to Top