Wybieranie aktywnego elementu 3D za pomocą myszy w Unity

Element 3D musi posiadać na sobie Collider.
Camera.main możemy cachować do zmiennej.

  GameObject activeObject;
  void Update()
  {
    if (Input.GetMouseButtonDown(0))
    {
      Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition);
      RaycastHit hit;
      if (Physics.Raycast(ray, out hit))
      {
        activeObject = hit.collider.gameObject;
      }
    }
  }
Scroll to Top