Zmiana czcionki (font) TMPro w Unity

using TMPro;
using UnityEngine;
using UnityEngine.EventSystems;
using UnityEngine.UI;

public class NapisComponent : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] TextMeshProUGUI tekst1;

  public void ChangeFont()
  {
    // Pobiera czcionkę z obiektu tekstowego TMPro dziecka klikniętego przycisku
    tekst1.font = EventSystem.current.currentSelectedGameObject.GetComponentInChildren<TMP_Text>().font;
  }
}
Scroll to Top