Podstawy Scriptable objects w Unity

Przykład podstawowego skryptu do tworzenia zadań z użyciem scriptable objects w Unity

using UnityEngine;

[CreateAssetMenu(fileName = "Task", menuName = "ScriptableObjects/Task", order = 1)]
public class Task : ScriptableObject
{
    [Header("Header in inspector")]
    public string title;
    public AudioClip sound;
    public Sprite sprite;
    public int number;
}
Scroll to Top