Klasy w php z konstruktorem

Konstruktor pozwala zainicjalizować pola w trakcie tworzenia obiektu.

class Pies{
    private $imie;
    private $rasa;

    function __construct(string $i, string $r){
        $this->imie = $i;
        $this->rasa = $r;
    }
    public function info(){
        echo "$this->imie to pies rasy $this->rasa";
    } 
}

$czarek = new Pies('Czarek', 'owczarek');
$czarek->info();

$pikus = new Pies('Pikuś', 'terrier');
$pikus->info();

Do konstruktora możemy dodać wartości domyślne, które zostaną przypisane jeśli ich nie sprecyzujemy podczas tworzenia nowego obiektu.

class Pies{
    private $imie;
    private $rasa;

    function __construct(string $i = 'Pieseł', string $r = 'kundelek'){
        $this->imie = $i;
        $this->rasa = $r;
    }
    public function info(){
        echo "$this->imie to pies rasy $this->rasa";
    } 
}

$piesio = new Pies();
$piesio->info();
Scroll to Top