Zapisywanie informacji do pliku txt w php

Aby zapisywać informacje do pliku txt należy oczywiście ustanowić strumień (stream) za pomocą funkcji fopen() z odpowiednim parametrem. Więcej o tym w artykule Odczytywanie zawartości pliku txt z php

Aby zapisać informacje do pliku skorzystamy z metody fwrite(), która korzysta z dwóch argumentów (strumienia i treści). Za pomocą poniższej funkcji zapiszemy do pliku listę liczb od 1 do 100.

<?php
$filepath = 'mojplik.txt';

$filestream = fopen($filepath,'w+') or die('Unable to open');
$content="";
for($i = 1;$i<=100;$i++){
    $content.= $i."\r";
}
fwrite($filestream, $content);
fclose($filestream);

Generalnie, możemy powiedzieć, że jeśli chcemy odczytać plik to używamy argumentu r.
W przypadku, gdy chcemy nadpisywać pliki, porzucając aktualną treść lub tworzyć plik na nowo, korzystamy z argumentu w.
W przypadku, gdy chcemy dodać cokolwiek do istniejącego pliku użyjemy argumentu a.
Argumentów z plusem, używamy wtedy, gdy w trakcie tej samej sesji chcemy zapisywać i odczytywać dane z pliku.

W tym przykładzie będzie dopisywać datę i godzinę wykonania skryptu.

<?php
$filepath = 'mojplik.txt';
$filestream = fopen($filepath,'a+') or die('Unable to open');
$content = date('d m Y H:i:s');
$content .= "\r";
fwrite($filestream, $content);
fclose($filestream);
Scroll to Top