PIKADEMIA

Projekt edukacji alternatywnej

php

07 / 06 / 2021

Instrukcja warunkowa if i switch w php

Wybór instrukcji ze względu na wartość zmiennej: Switch:...

06 / 06 / 2021

Formularz przesyłający dane metodą GET w php

$_GET to super globalna zmienna, która służy do pobierania danych z formularza. Może też służyć do przesyłania danych pomiędzy stronami, które zostają umieszczone wewnątrz adresu URL. Dan...

06 / 06 / 2021

Funkcje w php

Funkcje to bloki kodu, które mają określone zadanie do wykonaniaFunkcje tworzymy za pomocą słowa kluczowego function, następnie podając jej nazwę, nawias okrągły i nawias klamrowy. Wewnątrz...

05 / 06 / 2021

Pętle w php

Pętle pozwalają w prosty sposób wykonać wiele podobnych operacji. Mamy do dyspozycji kilka (powiedzmy, że cztery) rodzaje pętli. Pętla for Chcemy wypisać liczby od 1 do 10? No problemo, check ...

05 / 06 / 2021

Tablice w php

Tablice to niezbędny element każdego języka programowania i służą one do przechowywania wielu informacji w jednym “pojemniku” 😉 Załóżmy, że chcielibyśmy przechować w łatwy ...

05 / 06 / 2021

Łączenie treści w php – konkatenacja

Tworząc dynamiczne treści w aplikacji webowej, często będziemy chcieli połączyć różne treści i zmienne w jedną całość. Proces takiego łączenia nazywamy konkatenacją. W języku php, op...

05 / 06 / 2021

Komentarze w php

Komentarz to linia, która nie jest brana pod uwagę podczas interpretacji kodu. Komentarze służą do krótkich notek opisujących blok kodu lub do chwilowego “wyłączenia” porcji kodu,...

05 / 06 / 2021

Zmienne w php

Zmienna (variable) to oznaczony kontener, który przechowuje informacje. Informacje te mogą być pobierane i zmienianie w trakcie trwania programu, dlatego nazywamy je zmiennymi 😉 Każda zmienna m...

05 / 06 / 2021

Podstawy języka php

Php to skryptowy język programowania, który służy do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych.O ile, czysty kod html i css można wyświetlić w przeglądarce o tyle, treść...