php

Funkcje w php

Funkcje to bloki kodu, które mają określone zadanie do wykonaniaFunkcje tworzymy za pomocą słowa kluczowego function, następnie podając jej nazwę, nawias okrągły i nawias klamrowy. Wewnątrz nawiasu okrągłego można definiować parametry, a wewnątrz nawiasu klamrowego …

Funkcje w php Read More »

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top