Komentarze w php

Komentarz to linia, która nie jest brana pod uwagę podczas interpretacji kodu.
Komentarze służą do krótkich notek opisujących blok kodu lub do chwilowego „wyłączenia” porcji kodu, tak by nie był on wykonywany.
Komentarze mogą być dodawane w jednej linii za pomocą znaku // i #, ale możemy też tworzyć komentarze blokowe, które zajmują wiele linii za pomocą znaków /* … */

<?php
    // Komentarz w jednej linii
    # echo "To tez jest komentarz więc instrukcja się nie wykona";
    /*
    To jest
    komentarz
    blokowy
    */
    echo "Hej"; // A to komentarz po instrukcji
?>

Komentarze, podobnie jak kod php, nie będą widoczne w kodzie źródłowym strony internetowej.

Scroll to Top