Łączenie treści w php – konkatenacja

Tworząc dynamiczne treści w aplikacji webowej, często będziemy chcieli połączyć różne treści i zmienne w jedną całość. Proces takiego łączenia nazywamy konkatenacją. W języku php, operatorem konkatenacji jest kropka.
W przykładzie poniżej połączymy wartość zmiennej z tekstem za pomocą operatora konkatenacji:

<?php
    $imie = "Mateusz";
    echo 'Mam na imię '. $imie;
?>

Dołączenie tekstu do zmiennej:

<?php
    $nazwa = "Hej";
    $nazwa.= " hello";
    echo $nazwa;

Choć w przypadku użycia cudzysłowu (z apostrofem nie zadziała) możemy tez wstawić zmienną bezpośrednio przy tekście, by otrzymać taki sam efekt, np:

<?php
    $imie = "Mateusz";
    echo "Mam na imię $imie";
?>

Możemy łączyć elementy po to, by je odpowiednio stylizować:

<?php
    $imie = "Mateusz";
    echo "Mam na imię <b>$imie</b>";
    echo "<br><br>"; 
    # lub ten sam efekt za pomocą klasy css
    echo "Mam na imię <span class='wyroznij'>$imie</span>";
    echo "<style>.wyroznij{font-weight:bold;}</style>";
?>

Zwróć uwagę, że czasami trzeba odpowiednio używać zamiennie cudzysłowu „” i apostrofu ”, by kod zadziałał poprawnie. Kod php (czyli w tym przypadku zmienne) będą dołączane dynamicznie tylko wewnątrz cudzysłowu.

Powyższy przykład moglibyśmy też napisać w taki sposób, by separować część html i php za pomocą znaczników otwierających i zamykających umieszczonych w odpowiednich miejscach. Taki proces jest bardziej złożony i łatwiej można popełnić błąd, np:

<?php
    $imie = "Mateusz";
?>
  <p>Mam na imię <b><?php echo $imie; ?></b></p>
Scroll to Top