Priorytet operatorów w php

OperatorOpisPowiązanie
newnowy obiektbrak
[ ]indeks tablicyprawe
**potęgowanieprawe
++ – – ~ (int) (float) (string) (bool) itp.inkrementacja, rzutowanieprawe
!negacjaprawe
* / %mnożenie, dzielenie, modulolewe
+ – .dodawanie, odejmowanie, konkatenacjalewe
< <= >= >relacje (mniejsz, większe)brak
== != === !== <> <=>relacje (równe, nierówne, identyczne, itd)brak
&&iloczyn logiczny ANDlewe
||suma logiczna ORlewe
?:operator warunkowy (tenarny)lewe
= += -= *= /= **= .= %=przypisanieprawe
Scroll to Top