Podstawy języka php

Php to skryptowy język programowania, który służy do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych.
O ile, czysty kod html i css można wyświetlić w przeglądarce o tyle, treść kodu php jest ukrywana i nie sposób go zobaczyć od strony użytkownika. Ponadto, do uruchamiania skryptów php, należy utworzyć środowisko, które będzie w stanie interpretować kod php. Najprościej jest skorzystać z programów takich jak xampp, mamp lub wykonywać skrypty bezpośrednio na serwerach online.

Serwer lokalny z xampp

Na początek należy pobrać program xampp i zainstalować z ustawieniami domyślnymi. Po uruchomieniu programu włączamy serwer Apache i MySQL, klikając Start.

Strony czy aplikacje webowe należy umieścić w konkretnej lokalizacji, w przypadku systemu Windows jest to: C:\xampp\htdocs
Każda nowa aplikacja powinna być umieszczona w osobnym folderze, dlatego wewnątrz podanej lokalizacji, należy stworzyć nowy folder, np: my_first_app

Wewnątrz utworzonego folderu, tworzymy pierwszy plik php. Plikiem startowym jest zazwyczaj plik o nazwie index. W dowolnym edytorze (np. Visual Studio Code) tworzymy nowy plik o nazwie index.php i zapisujemy go wewnątrz folderu my_first_app.
Skrypty php często łączy się z elementami html i css, a ich wstawianie zawsze następuję wewnątrz tagów php <?php ?>. Treść zazwyczaj wypisujemy za pomocą metody echo, która wyświetla tekst ( oraz znaczniki html czy formatowanie css) wewnątrz cudzysłowu lub apostrofów. Należy pamiętać, że każda instrukcja powinna kończyć się średnikiem.

<?php
# kod php
echo "Witajcie w aplikacji: my_first_app";
?>

Aby uruchomić skrypt należy otworzyć przeglądarkę i wpisać adres skryptu. Ponieważ stworzyliśmy serwer lokalny za pomocą programu xampp, do skryptu odnosimy się za pomocą adresu: http://localhost/my_first_app/index.php
Co pozwoli wyświetlić zawartość aplikacji:

Chcąc wyświetlić powitanie w postaci nagłówka h1 w kolorze niebieskim moglibyśmy napisać następujący skrypt z wykorzystaniem znacznika html i stylów css:

<?php
    echo "<h1 class='main-header'>Witajcie w aplikacji: my_first_app</h1>";
    echo "<style>.main-header{color:blue;}</style>";
?>

Kod HTML i CSS możemy zawsze sprawdzić w opcjach deweloperskich, które udostepniają przeglądarki. Wystarczy kliknąć na interesującym nas elemencie prawym przyciskiem myszy i wybrać komendę Inspect.

Scroll to Top