Przeciwnik strzelający po trigerze

using UnityEngine;

public class Enemy : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] Transform aim;
  [SerializeField] GameObject bulletPrefab;
  [SerializeField] Collider2D triggerCollider;
  [SerializeField] float bulletSpeed = 10f;
  [SerializeField] float shootDelay = 0.8f;

  void Shoot()
  {
    GameObject bullet = Instantiate(bulletPrefab, aim.position, aim.rotation);
    bullet.GetComponent<Rigidbody2D>().velocity = transform.right * bulletSpeed;
  }

  private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
  {
    if (collision.gameObject.CompareTag("Player"))
    {
      InvokeRepeating("Shoot", 0f, shootDelay);
      triggerCollider.enabled = false;
    }
  }
}
Scroll to Top