Otwieranie i zamykanie paneli UI w Unity

Przykład stworzenia prostego menu na podstawie paneli UI

Odwołania do paneli i przycisków dołączamy w inspektorze

using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

public class SidePanelContols : MonoBehaviour
{
  public Button btn1;
  public Button btn2;
  public Button btn3;
  public Button btn4;
  public GameObject[] panele;

  void Start()
  {
    btn1.GetComponent<Button>().onClick.AddListener(() => OpenPanel(0));
    btn2.GetComponent<Button>().onClick.AddListener(() => OpenPanel(1));
    btn3.GetComponent<Button>().onClick.AddListener(() => OpenPanel(2));
    btn4.GetComponent<Button>().onClick.AddListener(() => OpenPanel(3));
    CloseAllPanels();
  }


  void CloseAllPanels()
  {
    foreach (var panel in panele)
    {
      panel.SetActive(false);
    }
  }

  void OpenPanel(int panelIndex)
  {
    if(panele[panelIndex].activeInHierarchy)
    {
      panele[panelIndex].SetActive(false);
    }
    else
    {
      CloseAllPanels();
      panele[panelIndex].SetActive(true);
    }
  }
}
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top