Otwieranie i zamykanie paneli UI w Unity

Przykład stworzenia prostego menu na podstawie paneli UI

Odwołania do paneli i przycisków dołączamy w inspektorze

using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

public class SidePanelContols : MonoBehaviour
{
  public Button btn1;
  public Button btn2;
  public Button btn3;
  public Button btn4;
  public GameObject[] panele;

  void Start()
  {
    btn1.GetComponent<Button>().onClick.AddListener(() => OpenPanel(0));
    btn2.GetComponent<Button>().onClick.AddListener(() => OpenPanel(1));
    btn3.GetComponent<Button>().onClick.AddListener(() => OpenPanel(2));
    btn4.GetComponent<Button>().onClick.AddListener(() => OpenPanel(3));
    CloseAllPanels();
  }


  void CloseAllPanels()
  {
    foreach (var panel in panele)
    {
      panel.SetActive(false);
    }
  }

  void OpenPanel(int panelIndex)
  {
    if(panele[panelIndex].activeInHierarchy)
    {
      panele[panelIndex].SetActive(false);
    }
    else
    {
      CloseAllPanels();
      panele[panelIndex].SetActive(true);
    }
  }
}
Scroll to Top