Ustawianie pozycji i rotacji bazowej kamery

Funkcję UstawKamereDoBazy() mozna wywołać za pomocą przycisku lub klawisza, itp.

using UnityEngine;

public class Kamera : MonoBehaviour
{
  Camera mainCamera;
  Vector3 pozycjaBazowa = new Vector3(1.08f, 0.6f, -2f);
  Vector3 rotacjaBazowa = new Vector3(17.8f, -46f, -5.4f);


  void Start()
  {
    mainCamera = Camera.main;
  }

  public void UstawKamereDoBazy()
  {
    mainCamera.transform.position = pozycjaBazowa;
    mainCamera.transform.localEulerAngles = rotacjaBazowa;
    mainCamera.depth = 2;
  }
}
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top