Ustawianie pozycji i rotacji bazowej kamery

Funkcję UstawKamereDoBazy() mozna wywołać za pomocą przycisku lub klawisza, itp.

using UnityEngine;

public class Kamera : MonoBehaviour
{
  Camera mainCamera;
  Vector3 pozycjaBazowa = new Vector3(1.08f, 0.6f, -2f);
  Vector3 rotacjaBazowa = new Vector3(17.8f, -46f, -5.4f);


  void Start()
  {
    mainCamera = Camera.main;
  }

  public void UstawKamereDoBazy()
  {
    mainCamera.transform.position = pozycjaBazowa;
    mainCamera.transform.localEulerAngles = rotacjaBazowa;
    mainCamera.depth = 2;
  }
}
Scroll to Top