Pomiary przy użyciu suwmiarki

Suwmiarka to narzędzie do pomiaru niewielkich obiektów z precyzją do 0.01mm. Można mierzyć nimi krawędzie wewnętrzne, zewnętrzne czy głębokość.
Na rynku mamy kilka typów suwmiarek, metalowe i plastikowe, manualne i cyfrowe, z oznaczeniami metrycznymi i calowymi, itd.

Suwmiarki cyfrowe są łatwiejsze w użyciu, ponieważ z łatwością można odczytać wynik mierzonej wartości na cyfrowym wyświetlaczu. Nie są one jednak zbyt wiarygodne z racji właśnie elementu cyfrowego, który może fałszować wynik. Są też dostępne suwmiarki plastikowe, które też służą raczej do pomiarów, gdzie tolerancja pomiaru nie jest aż tak istotna lub w przypadku, gdy mierzymy jakiś delikatny obiekt, który może się porysować i zniszczyć przy pomiarze suwmiarką metalową.
W warsztatach używa się zazwyczaj suwmiarek stalowych, analogowych.

Suwmiarka wyposażona jest w 2 skale: główną (podziałka liniowa na prowadnicy) i skalę pomocniczą na suwaku, zwaną noniuszem.
Zero na noniuszu, wyznacza wartość na skali głównej. Następnie sprawdza się pokrycie podziałek liniowych zarówno na skali głównej jak i skali pomocniczej, by określić wartość precyzyjną pomiaru.

Suwmiarka z dokładnością do 0.02mm (ponieważ tak wykonany został noniusz)

Przykład 1: Pomiar suwmiarką analogową

Pomiar suwmiarką

Aby odczytać wymiar należy sprawdzić wartość na podziałce głównej, którą wyznacza 0 na podziałce dodatkowej, w przykładzie jest to wartość 22 (kolor czerwony).
Następnie sprawdzamy która linia na podziałce głównej pokryje się dokładnie z linią na podziałce dodatkowej. W tym przykładzie jest to linia zaznaczona kolorem pomarańczowym. Z podziałki dodatkowej odczytujemy, że jest to wartość 0.34mm.
Wartość zmierzonego obiektu wynosi zatem 22.34 mm.
Uściślając pomiar, biorąc pod uwagę precyzję urządzenia należałoby zapisać wartość mierzonego wymiaru jako 22.34 +/- 0.02 mm

Przykład 2. Pomiar suwmiarką analogową

W przykładzie nr 2 linia oznaczona 0 na noniuszu przekroczyła wartość 14mm na podziałce głównej (linia czerwona) więc wymiar główny wynosi 14mm.
Linie na obu podziałkach nakładają się w obszarze zaznaczonym na pomarańczowo, więc wymiar precyzyjny wynosi 0.78mm.
Wymiar obiektu wynosi 14.78mm +/- 0.02mm

Scroll to Top