C# Sortowanie listy / tablicy z LINQ

LINQ ( Language Integrated Query ) syntax pozwala pobierać / zapisywać informacje z wielu źródeł za pomocą zapytań.

// Sortowanie tablicy
using System;

string[] arr = { "Meg", "Zara", "Bob", "Greg", "Martin", "Elon" };

Array.Sort(arr);
Array.Reverse(arr);


// Sortowanie tablicy za pomocą LINQ

using System.Linq;

string[] arr = { "Meg", "Zara", "Bob", "Greg", "Martin", "Elon" };


arr = arr.OrderBy(c => c).ToArray();
arr = arr.OrderByDescending(c => c).ToArray();
// Sortowanie listy

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

List<int> list1 = new List<int>();

list1.Add(12);
list1.Add(8);
list1.Add(3);
list1.Add(22);
list1.Add(36);
list1.Add(1);

// Sortowanie listy

list1.Sort();
list1.Reverse();


// Sortowanie listy za pomocą LINQ

list1 = list1.OrderBy(c => c).ToList();
list1 = list1.OrderByDescending(c => c).ToList();
Scroll to Top