C# Unity Coroutine

  IEnumerator Die()
  {
    Debug.Log("you died!");

    yield return new WaitForSeconds(1f);

    Destroy(gameObject);
  }
  private void Update()
  {
    if(Input.GetMouseButtonDown(0))
    {
      StartCoroutine("Die");
      StartCoroutine(Die());
    }
  }

Zapisywanie Coroutine w zmiennej

  IEnumerator myCoroutine;

  private void Start()
  {
    myCoroutine = Die();
  }
  
  private void Update()
  {
    if(Input.GetMouseButtonDown(0))
    {
      StartCoroutine(myCoroutine);
    }
  }

  IEnumerator Die()
  {
    Debug.Log("you died!");

    yield return new WaitForSeconds(1f);

    Destroy(gameObject);
  }

Przykład Coroutine do zmiany krycia Sprite’a

StartCoroutine / StopCoroutine

  IEnumerator myCoroutine;

  private void Start()
  {
    myCoroutine = Fade();
  }

  private void Update()
  {
    if(Input.GetMouseButtonDown(0))
    {
      StartCoroutine(myCoroutine);
    }

    if (Input.GetMouseButtonDown(1))
    {
      StopCoroutine(myCoroutine);
    }
  }

  IEnumerator Fade()
  {
    SpriteRenderer spriteRenderer = GetComponent<SpriteRenderer>();

    Color32 color = Color.white;

    for (int i = 255; i >= 0; i--)
    {
      yield return new WaitForSeconds(0.02f);
      spriteRenderer.color = new Color32(color.r, color.g, color.b, (byte)i);
    }

  }
Scroll to Top