Jak dodać dynamicznie obraz nagłówka w wordpress?

W przypadku tworzenia własnego motywu, należy najpierw dodać support dla nagłówka. Np. w ten sposób, w pliku functions.php

function pikademia_theme_support_setup(){
    add_theme_support('custom-header');
}
add_action('after_setup_theme', 'pikademia_theme_support_setup');

Następnie w odpowiednim miejscu na stronie tworzymy ramy html dodając funkcję header_image()

<div class="header-container background-image text-center" style="background-image: url(<?php header_image(); ?>);">
    
</div><!-- .header-container -->

Plik css

.background-image { background-position: center center; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; }
.header-container { position: relative; display: block; height: 326px; text-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.4); }

Od teraz w zapleczu admina, w menu Wygląd >> Nagłówek >> Obrazek w nagłówku będziemy mogli dostosować obraz nagłówka.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top