Jak dodać dynamicznie obraz nagłówka w wordpress?

W przypadku tworzenia własnego motywu, należy najpierw dodać support dla nagłówka. Np. w ten sposób, w pliku functions.php

function pikademia_theme_support_setup(){
    add_theme_support('custom-header');
}
add_action('after_setup_theme', 'pikademia_theme_support_setup');

Następnie w odpowiednim miejscu na stronie tworzymy ramy html dodając funkcję header_image()

<div class="header-container background-image text-center" style="background-image: url(<?php header_image(); ?>);">
    
</div><!-- .header-container -->

Plik css

.background-image { background-position: center center; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; }
.header-container { position: relative; display: block; height: 326px; text-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.4); }

Od teraz w zapleczu admina, w menu Wygląd >> Nagłówek >> Obrazek w nagłówku będziemy mogli dostosować obraz nagłówka.

Scroll to Top