Podstawowy ruch samochodu / samolotu w Unity

public class PlayerController : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] float speed; // add value in the inspector (about 20)
  [SerializeField] float turnspeed; // add value in the inspector (about 50)
  float horizontalAxes;
  float verticalAxes;

  void Start()
  {
    
  }

  void Update()
  {
    horizontalAxes = Input.GetAxis("Horizontal");
    verticalAxes = Input.GetAxis("Vertical");
    //slides car to the sides
    //transform.Translate(horizontalAxes * Time.deltaTime * turnspeed * Vector3.right);
    //rotates car
    transform.Rotate(Vector3.up, horizontalAxes * Time.deltaTime * turnspeed);
    transform.Translate(speed * Time.deltaTime * verticalAxes * Vector3.forward);
  }
}

Dodatkowo możemy dodać skrypt do kamery aby podążała za samochodem

public class FollowPlayer : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] GameObject player;
  [SerializeField] Vector3 offset;
  void Start()
  {

  }

  void LateUpdate()
  {
    transform.position = player.transform.position + offset;
  }
}

Podstawowy ruch samolotu na wprost z rotacją góra dół

  float speed = 2f;
  float rotationSpeed = 80f;
  float verticalInput;

  void Start()
  {

  }

  void FixedUpdate()
  {
    verticalInput = Input.GetAxis("Vertical");
    transform.Translate(Vector3.forward * speed);
    transform.Rotate(Vector3.right * rotationSpeed * Time.deltaTime * verticalInput);
  }
Scroll to Top