Przypisanie zdjęcia do artykułu w danej kategorii?

Istnieje bardzo prosta metoda, która pozwala nam sprawdzać czy dany post znajduje się w kategorii. Możemy sprawdzać to za pomocą Category ID, nazwy kategorii, sluga lub tablicy z tymi danymi. Metoda taka zwraca wartość bool, jeżeli post znajduje się w podanej kategorii, zatem najłatwiej użyć takiego sprawdzenia za pomocą instrukcji warunkowej.

W przykładzie poniżej wgrywamy defaultowy thumbnail, jeśli nie zostanie on przypisany manualnie

<?php

if ( has_post_thumbnail() ) {
  the_post_thumbnail();
}
else{
  if(in_category('wordpress')){
    ?>
    <img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/wordpress_default.jpg" alt="<?php the_title(); ?>" />
    <?php
  }
  else{
    ?>
    <img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/article_default.jpg" alt="<?php the_title(); ?>" />
    <?php
  }
}
Scroll to Top