Przypisanie zdjęcia do artykułu w danej kategorii?

Istnieje bardzo prosta metoda, która pozwala nam sprawdzać czy dany post znajduje się w kategorii. Możemy sprawdzać to za pomocą Category ID, nazwy kategorii, sluga lub tablicy z tymi danymi. Metoda taka zwraca wartość bool, jeżeli post znajduje się w podanej kategorii, zatem najłatwiej użyć takiego sprawdzenia za pomocą instrukcji warunkowej.

W przykładzie poniżej wgrywamy defaultowy thumbnail, jeśli nie zostanie on przypisany manualnie

<?php

if ( has_post_thumbnail() ) {
  the_post_thumbnail();
}
else{
  if(in_category('wordpress')){
    ?>
    <img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/wordpress_default.jpg" alt="<?php the_title(); ?>" />
    <?php
  }
  else{
    ?>
    <img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/article_default.jpg" alt="<?php the_title(); ?>" />
    <?php
  }
}
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top