Jak wgrywać różne typy plików do WordPress?

Domyślnie wordpress pozwala wgrywać tylko kilka typów plików. Za pomocą modyfikacji pliku na serwerze wp-config.php możemy włączyć opcję wgrywania wszystkich typów jakie chcemy. Od tej pory będziemy mogli wgrywać wszystkie rozszerzenia do wordpressa.

Aby móc wgrywać różne pliki należy dostać się na serwer i pod koniec skryptu wp-config.php dodać następującą linię kodu:

define('ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS', true);

Kod umieść najlepiej nad komentarzem:

/* That's all, stop editing! Happy publishing. */
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top