Jak zwiększyć wielkość wgrywanego pliku do WordPress?

Możemy zwiększyć wielkość wgrywanych plików do wordpressa na wiele sposobów:

W pliku .htaccess na serwerze

php_value upload_max_filesize 128M
php_value post_max_size 128M
php_value memory_limit 256M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

W pliku wp-config.php

@ini_set( 'upload_max_filesize' , '128M' );
@ini_set( 'post_max_size', '128M');
@ini_set( 'memory_limit', '256M' );
@ini_set( 'max_execution_time', '300' );
@ini_set( 'max_input_time', '300' );
Scroll to Top