Jak dodać kod javascript do strony

Javascript można dodać do strony bezpośrednio za pomocą znaczników script lub poprzez zewnętrzny plik z kodem. Jeśli dany kod jest krótki i występuje tylko na jednej stronie może lepszym rozwiązaniem jest dodanie skryptu w danym miejscu na stronie. W większości przypadków, zazwyczaj stosuje się zewnętrzny plik z kodem js.

Kod js dodajemy za pomocą znacznika <script>

    <script>
        // js code 
    </script>

Zewnętrzny plik z kodem o nazwie main.js dodajemy w następujący sposób:

    <script src="main.js"></script>

W większości przypadków dodaje się jeszcze typ=”text/javascript”, ale od czasu wprowadzenie HTML5 nie ma już takiej potrzeby i choć będziecie to często spotykać, to pamiętajcie, że stosowanie tego, nie jest już konieczne. Np:

    <script type="text/javascript" src="main.js"></script>
Scroll to Top