Pobieranie id w javascript

Elementy html o podanym id możemy wyszukiwać za pomocą js na wiele sposobów. Jednym z najprostszych jest skorzystanie po prostu z nazwy id, innym jest użycie metody document.getElementById(„id”), a jeszcze innym jest użycie metody document.querySelector(„#id”).
Poniżej przykłady przypisania elementu o id 'main’ do stalej na 3 różne sposoby.

const mainDiv = main;
//const mainDiv = document.getElementById("main");
//const mainDiv = document.querySelector("#main");
mainDiv.textContent = "Changed with js";

Pamiętaj, by pobierać elementy html po załadowaniu DOM, w przciwnym razie dostaniemy informację o błędzie.
Aby mieć pewność, że wszystko zadziała prawidłowo, powinniśmy wykonać powyższy kod na samym dole strony www.
Innym rozwiązaniem jest owinięcie kodu wewnątrz funkcji i dodanie EventListenera, który wykona się po załadowaniu strony, np:

function init(){
    const mainDiv = main;
    //const mainDiv = document.getElementById("main");
    //const mainDiv = document.querySelector("#main");
    mainDiv.textContent = "Changed with js";
}

document.addEventListener("DOMContentLoaded",init);
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top