Zmiana pozycji tekstu RectTransform w Unity za pomocą slidera

Przykład przedstawia sytuację kiedy za pomocą slidera zmienia się pozycję obiektu UI. Funkcja SetSlider() jest wywoływana na sliderze przy każdorazowej zmianie wartości.
W komponencie RectTransform należy dostosować Anchors.

using TMPro;
using UnityEngine;
using UnityEngine.EventSystems;
using UnityEngine.UI;

public class NapisComponent : MonoBehaviour
{

  [SerializeField] Slider slid;
  [SerializeField] TextMeshProUGUI tekst1;

  public void SetSliders()
  {
    tekst1.GetComponent<RectTransform>().anchoredPosition = new Vector2(slid.value, tekst1.GetComponent<RectTransform>().anchoredPosition.y);
  }
}

Zmiana rozmiaru RectTransform danego obiektu na y=70, zachowując dotychczasową szerokość

this.gameObject.GetComponent<RectTransform>().sizeDelta = new Vector2(GetComponent<RectTransform>().sizeDelta.x, 70);

Zmiana skali tekstu czy innego elementu UI

this.gameObject.GetComponent<RectTransform>().localScale = new Vector2(slid, slid);
Scroll to Top