gamedev

Drag and drop w Unity

W tym przykładzie będziemy przesuwać obiekty na scenie za pomocą OnMouse events. Pamiętaj, że obiekty na których chcemy wywołać OnMouse eventy, muszą być elementami typu GUI albo mieć na sobie komponent Collider. Kursy GameDev Unity

Queue w Unity C#

Jak stworzyć kolejkę Queue w Unity?Omówimy zagadnienie Queue na przykładzie kolejki samochodów ustawiających się do myjni.Pod filmem możecie pobrać paczki do projektu. Kursy GameDev Unity

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top