webdev

Tworzenie pluginu pika-ripple-button

Plugin ma na celu zmianę wyglądu obecnych przycisków tworzonych za pomocą bloków Gutenberg oraz dodanie do nich efektu ripple po kliknięciu. Plik pika-ripple-button.php Plik pika-style.css Plik pika-script.js

Scroll to Top